یک پیپ، واحدی برای اندازه گیری است که معامله‌گران فارکس از آن برای تعریف کوچکترین تغییر در ارزشِ بین دو ارز، استفاده می‌کنند. ...